Hướng dẫn đăng truyện

1. Tạo tài khoản trên COMITOON Studio

Để có thể đăng truyện của bạn trên Comitoon Studio, bạn cần có tài khoản SkyID trên Comitoon

  • Truy cập website https://comitoon.com/
  • Chọn mục đăng truyện hoặc đăng nhập
  • Chọn mục đăng ký
  • Điền đầy đủ thông tin
  • Lưu ý các thông tin từ ban quản trị, hỗ trợ sẽ được gửi vào email đăng ký, vui lòng kiểm tra email thường xuyên